IZONE 元英的腹肌gif成为了话题!

在女组合'IZONE'的活动幕后视频登场的成员张元英的腹肌gif吸引了许多粉丝们的注意。


 ▲图片出处:IZONE公式YouTube频道

www.youtube.com/c/officialIZONE