IZONE 元英的全身gif成为了话题!

在女组合‘IZONE’的活动幕后视频登场的成员张元英的全身gif吸引了许多粉丝们的注意。


▲图片出处:IZONE公式YouTube频道

www.youtube.com/c/officialIZONE