Red Velvet JOY的'Queens Archive'视频成为了话题!

女组合'Red Velvet'成员JOY登场的'Queens Archive - Red Velvet 'Bad Dracula' #JOY'被公开了,在韩国网站吸引了许多粉丝们的注意。

看到视频的网友们留了‘Ice Cream Cake的Odd Eye猫是她吗’、‘昨天Irene也是猫的’、‘碧绿不是开玩笑’等评论。


▲图片出处:Red Velvet公式YouTube频道

www.youtube.com/c/redvelvet