AOA 雪炫,公开了VOGUE画报

女组合‘AOA’成员雪炫通过'VOGUE KOREA'的3月号公开了充满感觉而又精致的画报。▲图片出处:VOGUE KOREA

www.vogue.co.kr