EXO 世勋的'DAZED'画报成为了话题!

男组合'EXO'成员世登场在时尚杂志'DAZED KOREA'的2021年1月号,跟'Dior'一起合作的画报吸引了许多网友们的注意。

▲图片出处:DAZED KOREA

www.dazedkorea.com